سرمایه گذاری و بهره برداری پارک و سینما ژوراسیک و پارک حیوانات(شهرداری منطقه2)

  • کدپروژه : 332/278550
  • نام پروژه : سرمایه گذاری و بهره برداری پارک و سینما ژوراسیک و پارک حیوانات(شهرداری منطقه2)
  • نوع پروژه : مشارکت در سرمایه گذاری
  • محل پروژه :منطقه 2
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت پارس گستران ژرف
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/03/13 الی 1408/08/30
  • هزینه تمام شده :65,885,378,031ریال
  • توضیحات :