عملیات احداث پل هوایی عابر پیاده قدوسی در تقاطع غیر همسطح خیابان جانبازان - امام علی(شهرداری منطقه 8)

  • کدپروژه : 332/1014594
  • نام پروژه : عملیات احداث پل هوایی عابر پیاده قدوسی در تقاطع غیر همسطح خیابان جانبازان - امام علی(شهرداری منطقه 8)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 8
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت آرمک
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/02/12
  • هزینه تمام شده :7,000,000,000ریال
  • توضیحات :