احداث پارک محله ای در شهرک رضویه (شهرداری منطقه 15)

  • کدپروژه : 332/541458
  • نام پروژه : احداث پارک محله ای در شهرک رضویه (شهرداری منطقه 15)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 15
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت نما دژ کاران
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/05/15
  • هزینه تمام شده :6,708,623,654ریال
  • توضیحات :