بازسازی و زهکشی آبنمای بوستان طالقانی (شهرداری منطقه 3)

  • کدپروژه : 332/1371858
  • نام پروژه : بازسازی و زهکشی آبنمای بوستان طالقانی (شهرداری منطقه 3)
  • نوع پروژه : نگهداری و بهره برداری
  • محل پروژه :منطقه 3
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت ابنیه سازان راهیل
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/05/06
  • هزینه تمام شده :3,200,192,173 ریال
  • توضیحات :