حفاظت بوستان آب و آتش (شهرداری منطقه 3)

  • کدپروژه : 332/336435
  • نام پروژه : حفاظت بوستان آب و آتش (شهرداری منطقه 3)
  • نوع پروژه : نگهداری و بهره برداری
  • محل پروژه :منطقه 3
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت نیک نوید پارس
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/01/26
  • هزینه تمام شده :21,078,668,386 ریال
  • توضیحات :