احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی و خیابان جانبازان غربی فاز سوم ناحیه 3(شهرداری منطقه 8)

  • کدپروژه : 332/1677101
  • نام پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی و خیابان جانبازان غربی فاز سوم ناحیه 3(شهرداری منطقه 8)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 8
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت ایران ارتباط
  • تاریخ اتمام پروژه : 1395/12/28 الی 1396/03/28
  • هزینه تمام شده :19,790,079,492 ریال
  • توضیحات :