سرمایه گذاری و بهره برداری احداث جایگاه سوخت کوچک مقیاس در سعادت آباد (شهرداری منطقه2)

  • کدپروژه : 332/962133
  • نام پروژه : سرمایه گذاری و بهره برداری احداث جایگاه سوخت کوچک مقیاس در سعادت آباد (شهرداری منطقه2)
  • نوع پروژه : مشارکت در سرمایه گذاری
  • محل پروژه :منطقه 2
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/10/01 الی 1405/09/30
  • هزینه تمام شده :4,608,000,000ریال
  • توضیحات :