روابط عمومی و امور بین‌الملل

  • نام : محمد حسن
  • نام خانوادگی : علیجانزاده
  • مدارک تحصیلی :کارشناسی
  • سوابق کاری :