عملیات اجرا و نگهداری عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 2 ، 3 ، 4 ، 7 و8 (شهرداری منطقه1)

  • کدپروژه : 332/108642
  • نام پروژه : عملیات اجرا و نگهداری عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 2 ، 3 ، 4 ، 7 و8 (شهرداری منطقه1)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 1
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت صبا شیمی آریا
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/02/09 الی 1399/02/09
  • هزینه تمام شده :5,521,832,049ریال
  • توضیحات :