حق بهره برداری بطور اجاره جهت ایجاد سالن ورزشی بدنسازی(شهرداری منطقه5)

  • کدپروژه : 332/1218779
  • نام پروژه : حق بهره برداری بطور اجاره جهت ایجاد سالن ورزشی بدنسازی(شهرداری منطقه5)
  • نوع پروژه : مشارکت در سرمایه گذاری
  • محل پروژه :منطقه 5
  • مشاور :
  • پیمانکار : آقای شالی و گنجی
  • تاریخ اتمام پروژه : 1397/12/15 الی 1407/12/15
  • هزینه تمام شده :23,200,000,000 ریال
  • توضیحات :