عملیات محوطه سازی باغ هنر و ابنیه پیرامونی (شهرداری منطقه3)

  • کدپروژه : 332/1578830
  • نام پروژه : عملیات محوطه سازی باغ هنر و ابنیه پیرامونی (شهرداری منطقه3)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 3
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت کیان بتن پارسه
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/12/11
  • هزینه تمام شده :191,328,554,618 ریال
  • توضیحات :