عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

  • کدپروژه : 332/1605341
  • نام پروژه : عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 7(زندان قصر)
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت صبا ابنیه ایرسا
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/06/16
  • هزینه تمام شده :31,180,642,584ریال
  • توضیحات :