تهیه و نصب مبلمان پارکی جهت بوستان جنگلی سرخه حصار (شهرداری منطقه 13)

  • کدپروژه : 332/1449031
  • نام پروژه : تهیه و نصب مبلمان پارکی جهت بوستان جنگلی سرخه حصار (شهرداری منطقه 13)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 13
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت بهار افشان مهر اطلس
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/05/18
  • هزینه تمام شده :2,400,000,000 ریال
  • توضیحات :