عملیات احداث مقبره الشهداء گمنام بوستان ابوذر (شهرداری منطقه 17)

  • کدپروژه : 332/1668198
  • نام پروژه : عملیات احداث مقبره الشهداء گمنام بوستان ابوذر (شهرداری منطقه 17)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 17
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت مهراز ابنیه نگین
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/06/26
  • هزینه تمام شده :5,992,360,133 ریال
  • توضیحات :