تهیه برج نوری و مبلمان شهری جهت فاز 2 مجموعه دارالشهداء و بوستان شهدای گمنام (شهرداری منطقه 17)

  • کدپروژه : 332/48099
  • نام پروژه : تهیه برج نوری و مبلمان شهری جهت فاز 2 مجموعه دارالشهداء و بوستان شهدای گمنام (شهرداری منطقه 17)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 17
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت دشت آذین شایان
  • تاریخ اتمام پروژه : 1396/04/23
  • هزینه تمام شده :7,798,570,000 ریال
  • توضیحات :