احداث ، تجهیز ، تعمیر و بهره برداری به روش b o l t باشگاه تیراندازی(شهرداری منطقه2)

  • کدپروژه : 332/503588
  • نام پروژه : احداث ، تجهیز ، تعمیر و بهره برداری به روش b o l t باشگاه تیراندازی(شهرداری منطقه2)
  • نوع پروژه : مشارکت در سرمایه گذاری
  • محل پروژه :منطقه 2
  • مشاور :
  • پیمانکار : آقای سرشار
  • تاریخ اتمام پروژه : 1393/02/01 الی 1400/02/01
  • هزینه تمام شده :6,116,207,951 ریال
  • توضیحات :