عملیات تکمیلی گازرسانی و انجام تست شبکه اصلی فشار قوی باغ پرندگان(شهرداری منطقه4)

  • کدپروژه : 332/510822
  • نام پروژه : عملیات تکمیلی گازرسانی و انجام تست شبکه اصلی فشار قوی باغ پرندگان(شهرداری منطقه4)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 4
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت پتروکاران پارس
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/05/12 الی 1398/09/12
  • هزینه تمام شده :5,733,027,523 ریال
  • توضیحات :