احداث ، راه اندازی و بهره برداری bolt کارواش نانوبخار(شهرداری منطقه5)

  • کدپروژه : 332/1193925
  • نام پروژه : احداث ، راه اندازی و بهره برداری bolt کارواش نانوبخار(شهرداری منطقه5)
  • نوع پروژه : مشارکت در سرمایه گذاری
  • محل پروژه :منطقه 5
  • مشاور :
  • پیمانکار : آقای سوداگر
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/02/01 الی 1405/01/31
  • هزینه تمام شده :21,074,405,100 ریال
  • توضیحات :