عملیات طرح تکمیل تامین برق نیروگاه مقیاس کوچک بوستان نهج البلاغه(شهرداری منطقه2)

  • کدپروژه : 332/652400
  • نام پروژه : عملیات طرح تکمیل تامین برق نیروگاه مقیاس کوچک بوستان نهج البلاغه(شهرداری منطقه2)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :منطقه 2 (بوستان نهج البلاغه)
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت بیستون کسری
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/06/13 الی 1398/09/13
  • هزینه تمام شده :11,704,704,281 ریال
  • توضیحات :