نصب و اجرا و خرید لوازم نورپردازی (شهرداری اوشان فشم و میگون)

  • کدپروژه : 332/517816
  • نام پروژه : نصب و اجرا و خرید لوازم نورپردازی (شهرداری اوشان فشم و میگون)
  • نوع پروژه : عمرانی
  • محل پروژه :اوشان فشم و میگون
  • مشاور :
  • پیمانکار : شرکت توسعه تدبیر روشنا
  • تاریخ اتمام پروژه : 1398/01/26
  • هزینه تمام شده :7,300,000,000 ریال
  • توضیحات :