تهران- میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - بن بست دوم - پلاک یک