عمرانی

مشاوره، طراحی ، اجرای فعالیتهای خدمات شهری و بهسازی و نگهداشت محیط شهری ، فضای سبز ، زیبا سازی نظافت ، تنظیف پسماندها و بازیافت ظایعات شهری صنعتی و غیر صنعتی ، تامین کالا و انجام فعالیتهای مجاز بازرگانی ، اجرای پروژه ها عمرانی

نصب و اجرا و خرید لوازم نورپردازی (شهرداری اوشان فشم و میگون)

عملیات اجرا و نگهداری عملیات خط کشی معابر در سطح نواحی 2 ، 3 ، 4 ، 7 و8 (شهرداری منطقه1)

عملیات تعریض خیابان رشید الدین همراه با اجرای دیوار حائل و دور برگردان(شهرداری منطقه1)

عملیات طرح تکمیل تامین برق نیروگاه مقیاس کوچک بوستان نهج البلاغه(شهرداری منطقه2)

عملیات تکمیلی گازرسانی و انجام تست شبکه اصلی فشار قوی باغ پرندگان(شهرداری منطقه4)

بهسازی مقبره شهدای بوستان گلریز (شهرداری منطقه21)

احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی و خیابان جانبازان غربی فاز سوم ناحیه 3(شهرداری منطقه 8)

تهیه برج نوری و مبلمان شهری جهت فاز 2 مجموعه دارالشهداء و بوستان شهدای گمنام (شهرداری منطقه 17)

عملیات احداث مقبره الشهداء گمنام بوستان ابوذر (شهرداری منطقه 17)

تهیه و نصب مبلمان پارکی جهت بوستان جنگلی سرخه حصار (شهرداری منطقه 13)

عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

احداث پارک محله ای در شهرک رضویه (شهرداری منطقه 15)

عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

اجرای عملیات احداث پارکینگ بوستان های خانواده ، توسکا و زیتون (شهرداری منطقه 20)

عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)

عملیات محوطه سازی باغ هنر و ابنیه پیرامونی (شهرداری منطقه3)

طراحی و اجرای آبنماهای ریتمیک بوستان های نیلوفر و ولیعصر (شهرداری منطقه 15)

احداث پل هوایی موتور رو بسیج تقاطع آهنگ(شهرداری منطقه 15)

اجرای عملیات تکمیلی احداث بوستان خانواده (شهرداری منطقه 20)

احداث ، تجهیز ، تعمیر و بهره برداری به روش ( b. o .l .t) سوله ورزشی (شهرداری منطقه2)

عملیات احداث پل هوایی عابر پیاده قدوسی در تقاطع غیر همسطح خیابان جانبازان - امام علی(شهرداری منطقه 8)

اجرای عملیات تکمیلی احداث بوستان بانوان (شهرداری منطقه 20)

عملیات اجرایی احداث و مرمت آبنماهای موجود در سطح منطقه(شهرداری منطقه 7)