نیروهای شهرداری تهران با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند

News Abstract : فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در جمع خبرنگاران :
  • News Text :

    معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا از نیروهای شهرداری تهران خواست که با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند.

    به گزارش خبرنگار شهر، لطف الله فروزنده در بیست و ششمین جلسه شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران درباره انتصابات در شهرداری تهران گفت: فرآیند استخدام مراحلی دارد. در واقع ما عملکرد نیروهای موجود شهرداری را در کانون ارزیابی مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت بعضی در جایگاه خود تثبیت شدند و درباره برخی از سمت ها بعد از جمع بندی کانون و معاونت های مربوطه گزینه دیگری انتخاب شد.
    معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر اولین هدف همه معاونین شهرداری تهران این است که نیروهای موجود را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت عملکرد مناسب، افراد توانمند را تثبیت کنند. لذا خطاب به همه نیروهای شهرداری عرض می کنم با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند و افرادی که عملکرد مثبتی داشتند حتما تثبیت می شوند. نکته دیگر این است مدیرانی که به هر دلیلی جا به جا شدند جابه جایی آن ها با تکریم صورت گرفته و جایگاه کارشناسی آن ها حفظ شده و حتما در جای مناسب از ظرفیت آن ها استفاده خواهد شد.
    فروزنده افزود: این صحبت ها از این باب گفت شد که ثبات ایجاد شود و همه معاونت ها از جمله معاونت منابع انسانی که وظیفه حفظ و صیانت از نیروها را دارد به این نکته توجه داشته باشد.

Source :
Date : 1400/09/02, 15:06:58